Jak zadbać o własny interes we wspólnocie mieszkaniowej?

Jesteś właścicielem mieszkania i członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Czy wiesz co oznacza dokładne i uczciwe rozliczenie mediów (wody, ciepła) w twojej wspólnocie mieszkaniowej?

 1. Sprawiedliwość finansowa - Dokładne i uczciwe rozliczenie mediów pozwoli na równomierne rozłożenie kosztów między członkami wspólnoty mieszkaniowej. Każdy będzie płacił tylko za zużyte przez siebie media, co eliminuje niesprawiedliwość finansową.
 2. Oszczędność dla właścicieli - Dzięki dokładnemu rozliczeniu mediów możliwe jest wykrycie i naprawienie ewentualnych nieszczelności czy awarii w instalacjach, co pozwala oszczędzić na zużyciu mediów i zmniejszyć rachunki. Pamiętaj za awarie w częściach wspólnych płacą wszyscy właściciele – ciebie to też dotyczy.
 3. Zachęta do oszczędzania i dbania o środowisko - Gdy mieszkańcy wiedzą, że są odpowiedzialni za swoje zużycie mediów, są bardziej skłonni do ich oszczędzania. Uczestniczenie w procesie rozliczeń może także zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców i motywować do dbania o środowisko.
 4. Poprawa atmosfery w społeczności - Dokładne i uczciwe rozliczenie mediów przyczynia się do budowania zaufania i dobrej atmosfery wśród mieszkańców. Eliminuje ono podejrzenia o nieuczciwość czy faworyzowanie pewnych osób, co sprzyja harmonijnemu funkcjonowaniu wspólnoty mieszkaniowej.

Co by się zmieniło gdyby wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej (w tym ty) dostawali na bieżąco informację o finansach i o sprawach rozwiązywanych we wspólnocie?

 1. Transparentność - Informowanie członków wspólnoty mieszkaniowej o sprawach rozwiązywanych we wspólnocie zapewnia transparentność i umożliwia im śledzenie procesów decyzyjnych. Dzięki temu członkowie wspólnoty mają pełny wgląd w działania zarządu oraz administracji i mogą kontrolować czy ich interes jest w tych działaniach uwzględniany.
 2. Współuczestnictwo - Informowanie członków wspólnoty o sprawach wspólnoty zachęca ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Może to prowadzić do większego zaangażowania i uczestnictwa w spotkaniach, dyskusjach i inicjatywach podejmowanych dla dobra całej nieruchomości.
 3. Zapobieganie konfliktom - Regularne informowanie o sprawach rozwiązywanych we wspólnocie pozwala na szybkie i efektywne rozwiązanie potencjalnych konfliktów. Członkowie mają szansę wczesnego wyrażenia swojego zdania i zgłoszenia ewentualnych problemów, co umożliwia zarządowi podjęcie odpowiednich działań.
 4. Zwiększenie zaufania i satysfakcji - Informowanie członków wspólnoty buduje zaufanie i zwiększa satysfakcję z uczestnictwa we wspólnocie. Członkowie mają pewność, że ich interesy są brane pod uwagę, a podejmowane decyzje są oparte na otwartych i transparentnych zasadach.

Potrafisz ocenić czy księgowa, która was rozlicza rozumie specyfikę księgowości wspólnot mieszkaniowych?

 1. Specyfika transakcji - Księgowość musi uwzględniać specyfikę transakcji wewnętrznych wspólnoty, takich jak opłaty członkowskie, koszty zarządzania nieruchomościami, utrzymanie infrastruktury wspólnej itp. Zwykła księgowość obejmuje szeroki zakres transakcji, w tym sprzedaż towarów lub usług, wynagrodzenia pracowników itp. i w niekiedy nie rozróżnia ich od transakcji wewnętrznych wspólnoty.
 2. Struktura kont - Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych wymaga zazwyczaj dodatkowych kont rozrachunkowych, takich jak konto członkowskie, konto funduszu remontowego, konto funduszu eksploatacyjnego itp. Zwykła księgowość może mieć standardową strukturę kont, którą można dostosować ale z reguły do potrzeb jakiegoś biznesu/firmy.
 3. Specyfika budżetu wspólnoty - Księgowość dla wspólnot obejmuje również planowanie i alokację środków finansowych na określone cele, takie jak utrzymanie budynku, remonty, modernizacje itp. Dla zwykłej księgowej budżet jest pojęciem bardziej ogólnym, obejmującym różne obszary działalności firmy zarabiającej pieniądze (a wspólnota nie zarabia pieniędzy).
 4. Raportowanie finansów - Księgowość wspólnoty mieszkaniowej wymaga specjalistycznego raportowania, które uwzględnia zarówno finanse wspólnoty jako całości, jak i indywidualne konta poszczególnych członków. Raportowanie w zwykłej księgowości może być bardziej ogólne i obejmować tylko raporty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat itp.

Pilnowanie własnych interesów we wspólnocie mieszkaniowej wymaga uświadomienia sobie jej specyfiki. Jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”. Chcesz wychwycić te szczegóły – przeczytaj artykuły opublikowane w portalu mieszkańca

 

wtorek, wrzesień 12, 2023 Piotr Kawa Rozliczenia mediów 1088
Rozliczenie wody we wspólnocie mieszkaniowej Poznając mechanizm rozliczania dostawy wody do twojego mieszkania łatwiej ci będzie ocenić czy płacisz tylko za swoje zużycie wody i czy „przypadkiem” nie finansujesz czyjegoś „cwaniactwa” lub „niedbalstwa”. Z tego artykułu dowiesz się jakie są stosowane sposoby rozliczania i jak takie rozliczenie jest wykonywane przez księgowość (lub przez administratora).
sobota, wrzesień 16, 2023 Piotr Kawa Rozliczenia mediów 1302
Dlaczego płacisz za ogrzewanie korytarzy i klatek schodowych Skąd się biorą koszty ogrzewania powierzchni wspólnych nieruchomości i dlaczego właściciele mieszkań za to płacą? Właściciele mieszkań płacą za ogrzewanie klatek schodowych, strychów i innych powierzchni wspólnych budynku z kilku powodów:
sobota, wrzesień 23, 2023 Piotr Kawa zarządzanie nieruchomością 1316
Kto i na jakiej podstawie decyduje o podnoszeniu zaliczek na media tj. podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie? Decyzję o podnoszeniu zaliczek na media zużywane w lokalach indywidualnych , takie jak podgrzewanie wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie, podejmuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca nieruchomości . Takie kompetencje wynikają